Nästa gång vi kommer till Tyskland,
så ska vi repa in All for none so du
kan komma upp på scenen och sjunga.