THE BAND

PUNK JOCKE
Guitar / Howling

 

PUNCC
Drums / Shouting

STAFFAN
Bass / Screaming

 

FLUM 
Guitar / Preaching